B. Braun se opět připojuje k oslavě Světového dne stomiků, který připadá na sobotu 2. října. Letos už podesáté propojuje pacienty se stomií, odborníky, kteří se věnují léčbě kolorektálního karcinomu, a pacientské organizace po celém světě. Motto aktuálního ročníku „Máme svá práva“ poukazuje na fakt, že stomici mohou vést naprosto plnohodnotný život jako zdraví lidé a podle toho bychom s nimi měli jednat.

Světový den stomiků (WOD, World Ostomy Day) si připomínáme pravidelně každé tři roky vždy první říjnovou sobotu už od roku 1993. Doprovodné osvětové akce pořádají národní organizace pod záštitou Světové a Evropské asociace stomiků. Společně upozorňují veřejnost na potřeby stomiků a usilují o zlepšení postavení stomických pacientů ve společnosti. V případě České republiky za oslavami Světového dne stomiků stojí pacientské sdružení ILCO.

B. Braun jako jeden z významných poskytovatelů zdravotnické péče a výrobce a distributor stomických pomůcek dlouhodobě podporuje programy prevence, a proto se aktivně zapojuje také do aktivit spojených se Světovým dnem stomiků. Tento významný den mimo jiné připomíná nepopulární fakt, že Česká republika zaujímá jedno z předních míst na žebříčku incidence kolorektálního karcinomu na světě. Toto závažné onemocnění, pokud se nezačne léčit včas, často končí právě umělým vývodem a v kritických případech může mít až fatální následky.

V síti odborných chirurgických ambulancí a stomických poraden B. Braun nabízíme stomickým pacientům profesionální předoperační i následnou zdravotnickou péči. Rodinní příslušníci a blízcí pacientů se na nás mohou obrátit v oblasti edukace i poradenství. Chceme tak stomikům i jejich rodinám pomoci vyrovnat se s nelehkou životní situací a vrátit se zpět do běžného života, jaký vedli před operací.

Podívejte se na záznam webináře Aesculap Akademie z cyklu Pacientská akademie. V diskuzi odborníka a pacienta své zkušenosti sdílí Jana Čepelková, stomická sestra a edukační specialistka Ambulancí B. Braun Plus a Josef Hradecký přidává své zkušenosti z pohledu zkušeného pacienta s urostomií.

Právě proto jsme ve spolupráci se sestřičkami z našich stomických poraden a organizací České ILCO na září a říjen připravili sérii pacientských akcí, které mají za úkol vzdělávat, ale také pobavit a rozptýlit. Bude nám potěšením, pokud navštívíte:

Naše stomické sestřičky jsou s pacienty v pravidelném osobním kontaktu, a navíc nabízejí také možnost spojení prostřednictvím moderních komunikačních platforem (např. WhatsApp). Ty v komunikaci postupně získávají své pevné místo, zejména s ohledem na omezení způsobená pandemií onemocnění Covid-19. I v tomto ohledu v B. Braun cítíme velkou zodpovědnost, a proto pacientům nabízíme distanční péči – péči na dálku (telefon / platformy).

Kvízová otázka na závěr:
Víte, co znamená zkratka ILCO, za níž se skrývá pacientská organizace podporující stomiky?

 

Odpověď:
Jedná se o zkratku dvou latinských slov:
ILeum (část tenkého střeva) a COlon (tlusté střevo)

Poradňa

Poradňa

Spýtajte sa, poradíme

Nebojte sa hovoriť o zdravotných problémoch a veciach, ktoré s tým súvisia. Spýtajte sa nás na to, čo vás trápi, a my vám poradíme. Tiež sa môžete pozrieť na odpovede na otázky, ktoré položili iní už pred vami, alebo si prečítať príbehy našich pacientov.

Poradňa