9. 12. 2021
Vytlačiť Poslať na e-mail

„Som starý, už nepotrebujem toľko jesť,“ často počúvame od seniorov. Je to však úplne mylný názor. Práve v starobe má výživa úplne nezastupiteľnú úlohu pre udržanie zdravia. Pojmom malnutrícia sa označuje nedostatočná výživa alebo podvýživa, čiže nedostatočný príjem energie a živín, ktorý ohrozuje jedinca závažnými zdravotnými komplikáciami. Môže viesť k zvýšenej chorobnosti a v prípade dlhodobejšieho zanedbania aj k úmrtiu. Typickým príznakom malnutrície je neželaný váhový úbytok, celkovo nízka telesná hmotnosť, nápadne nízky príjem stravy, svalová aj celková slabosť a tiež výrazné zmeny vo výsledkoch laboratórnych vyšetrení.

Malnutrícia v starobe patrí k pomerne častým javom a s postupujúcim vekom sa vyskytuje čoraz viac. Stúpa aj v prípade závažnejších ochorení a so znižujúcou sa mierou sebestačnosti. Bez zaujímavosti nie je ani fakt, že doma žijúci zdraví seniori trpia malnutríciou oveľa menej ako starí ľudia, ktorí sú v opatere domovov pre seniorov a iných sociálnych zariadení.

Obmedzenie príjmu potravy má vplyv na zvýšenú chorobnosť

Príčin malnutrície je celé množstvo a často sa navzájom kombinujú.. Medzi najčastejšie patrí zhoršené vnímanie chuti a čuchu, nechutenstvo, zníženie pocitu smädu, znížená tvorba slín alebo problémy s chrupom. Senior si potom vyberá len tie potraviny, ktoré dokáže odhryznúť a rozžuť, ale zároveň tým obmedzuje príjem niektorých dôležitých zložiek výživy, akými sú vláknina, bielkoviny alebo niektoré vitamíny.

V starobe sa tiež objavuje zhoršené trávenie a vstrebávanie živín a veľa seniorov bojuje aj s obmedzenou pohyblivosťou, čo má vplyv na nákup potravín aj prípravu pokrmov. K rozvoju malnutrície prispieva aj výskyt niektorých chronických ochorení a užívanie veľkého množstva liekov, medzi nežiaduce účinky ktorých patrí často nechutenstvo.

Dôležitá je aj psychika

Na vznik malnutrície však majú vplyv aj ekonomické faktory, napríklad nízky dôchodok, a psychosociálne faktory, kedy osamelosť a sociálna izolácia môžu viesť až k tomu, že senior stratí chuť do jedla, nebaví ho variť len pre seba a jeho strava sa stane jednotvárnou, nevyváženou a chýba jej pestrosť.

V dôsledku toho dochádza k úbytku svalovej hmoty a zníženiu celkovej fyzickej výkonnosti. Logicky sa potom zvyšuje riziko pádov, zlomenín a ďalších poranení. Imunitný systém sa postupne oslabuje, čo vedie k vyššej chorobnosti, väčšej náchylnosti k infekciám a ďalšiemu obmedzeniu príjmu potravy.

Zároveň malnutrícia negatívne ovplyvňuje schopnosť organizmu regenerovať a zhoršuje priebeh chronických ochorení. Súvisí tiež so zhoršením a predĺžením liečby rán, a tým pádom aj s vyšším rizikom vzniku dekubitov (preležanín). Veľmi závažné sú aj poruchy bdelosti, objavuje sa nezáujem o okolie, pokles aktivity, dezorientácia a znížená sebestačnosť, ktoré nepriaznivo pôsobia na kvalitu života.

Základom je prevencia, nepodceňujte ju

Liečba malnutrície je veľmi zložitá a nie vždy úspešná, preto je potrebné jej vzniku predchádzať. Predovšetkým je potrebné dbať na dodržiavanie vyváženej, kvalitnej a pestrej stravy počas celého života. V starobe toto pravidlo platí dvojnásobne. Súčasne je dôležité podporovať u seniorov aj pohybovú aktivitu, aby si udržali svalovú hmotu.

Venujte viac pozornosti nielen sebe, ale predovšetkým svojim rodičom a starým rodičom. Pri akýchkoľvek problémoch súvisiacich s príjmom stravy je potrebné včas zakročiť. Včasným zásahom môžete predísť závažným zdravotným komplikáciám, preto sa nebojte vyhľadať nutričného terapeuta a konzultovať s ním riešenie.

Poradňa

Poradňa

Spýtajte sa, poradíme

Nebojte sa hovoriť o zdravotných problémoch a veciach, ktoré s tým súvisia. Spýtajte sa nás na to, čo vás trápi, a my vám poradíme. Tiež sa môžete pozrieť na odpovede na otázky, ktoré položili iní už pred vami, alebo si prečítať príbehy našich pacientov.

Poradňa