22. 5. 2022
Vytlačiť Poslať na e-mail

Pokrok v oblasti poskytovania dialyzačnej starostlivosti sa nezastavil. Vysoká kvalita samotného očistného procesu sa už stala štandardom, preto sa pozornosť výskumníkov, lekárov a technikov mohla zamerať na kvalitu života samotného pacienta. Ako mu zaistiť väčší komfort, slobodu a šetriť jeho čas? Veď sami viete, ako veľa času musí dialyzovaný chorý stráviť čakaním na ošetrenie alebo transportom do zdravotníckeho zariadenia, do ktorého sa často zapájajú aj ďalší členovia rodiny.

Domáca hemodialýza Physidia monitor S3, o ktorú si môžu žiadať dialyzovaní pacienti, plnia priania mnohých chorých, a to organizovať si čas dialýzy podľa seba a tráviť jej priebeh v známom prostredí domova.

Vykonávať dialýzu v domácom prostredí bez asistencie zdravotníkov umožňuje naša legislatíva pacientom už od roku 2015. S príchodom lekárskeho prístroja Physidia monitor S3 je domáca hemodialýza zase o krok bližšie realite. Aké sú prvé skúsenosti zdravotníkov s tým, ako ich pacienti túto zmenu zvládajú? Pýtali sme sa v Dialyzačnom stredisku B. Braun Avitum Teplice, kde si prístroj na konci júna zaobstarali. „Ťažko môžeme po tak krátkom čase hodnotiť, ale už teraz vieme, že obrovské plus domáce hemodialýzy je v tom, že si pacient môže dialýzu prispôsobiť svojmu časovému rozvrhu a nie je nijako viazaný na prevádzku a smeny na dialyzačnom stredisku,“ potvrdzujú spoločne dialyzačné sestry Petra Krejzová a Libuša Koudelová. Základným predpokladom je, že pacient má záujem na svojej liečbe aktívne spolupracovať a nebojí sa sám obsluhovať moderný lekársky prístroj.

Naučí ma niekto s prístrojom zaobchádzať?

Skôr, než chorý začne používať domácu hemodialýzu, je vyškolený zdravotníkmi vo svojom dialyzačnom stredisku a s prvým ošetrením začne až v okamihu, keď je personál aj chorý presvedčený, že všetko bez problémov zvládne. Dialýzu potom podstupuje spravidla päť- až šesťkrát týždenne v dvoj- až trojhodinových intervaloch. Získa tak nezávislosť na zdravotníckom zariadení a mnoho času navyše, ktorý by inak musel stráviť cestovaním a čakaním. Počas vlastnej dialýzy môže byť so svojimi blízkymi alebo sa venovať koníčkom, ktoré sa s dialýzou nevylučujú.

Budem musieť prístroj nastavovať?

Pre väčší komfort a bezpečnosť pacienta je lekársky dialyzačný predpis vždy uložený v prístroji Physidia monitor S3 na pacientskej karte priamo ošetrujúcim personálom. Pacient s kartou nijako nemanipuluje. Kartu je možné podľa potreby pripojiť aj do iného monitora S3. „Veľkou výhodou je to, že dáta sú vždy uložené alebo importované na dané dialyzačné stredisko,“ upresňuje vedúca vrchná sestra dialyzačného strediska v Tepliciach Olga Roučková.

Aké podmienky musím splniť?

Prístroj je veľkou pomocou a výhodou pre pacientov, ktorí chodia do práce alebo dávajú prednosť flexibilnejšiemu a nezávislému spôsobu života. Na jeho používanie je však potrebná určitá manuálna zručnosť, základná technická zručnosť a hlavne chuť učiť sa novým veciam. Ďalej je nutné, aby mal pacient vo svojom byte vyčlenené miesto na dialyzačný prístroj, kreslo a priestor na skladovanie materiálu, ktorý je na vykonávanie dialyzačnej procedúry nutný a musí byť k dispozícii. Podľa platných právnych predpisov je tiež nevyhnutné, aby bol počas domácej hemodialýzy prítomný preškolený asistent, ktorým bývajú najčastejšie partneri, manžel alebo manželka. Všetky tieto podmienky pre používanie prístroja Physidia monitor S3 je možné pri troche organizačného úsilia bez problémov splniť.

Je dialýza rovnako účinná ako v dialyzačnom stredisku?

Ak sa ešte pozrieme na domácu hemodialýzu zo zdravotného hľadiska, máme pre chorých s chronickým ochorením obličiek k dispozícii jednu z najfyziologickejších liečebných postupov, ktorú môže pacient s renálnym zlyhaním využiť. Účinnosť dialýzy je podobná funkcii zdravých obličiek. Na tomto efekte sa podieľa aj vyššia, takmer denná frekvencia dialyzačného ošetrenia.

Už to niekto vyskúšal?

Dialyzačné sestry z teplického strediska, ktoré majú v tomto centre prechod pacientov na domácu hemodialýzu na starosť, sa zverili, že ich prvá pacientka bola týždeň po prechode na túto metódu úplne bez komplikácií. „Od prvého dňa bola schopná si prístroj sama setovať a pripravovať, čo zvládala vďaka svojej zručnosti bravúrnym spôsobom. Pri nastavovaní vznikla technická komplikácia kvôli zle prepojenému vaku. Chybami sa človek učí. Za ďalšie tri dni sa bohužiaľ pridala komplikácia s cievnym prístupom, preto sme začiatok prvej dialýzy v jej domácnosti odložili o týždeň. Teraz už prebieha všetko bez problémov a chorá je úplne nadšená, pretože má teraz veľa voľného času,“ potvrdzujú sestry.

A čo na domácu hemodialýzu hovorí pacientka?

Sama chorá uvádza, že obrovskou výhodou je nielen ušetrený čas, ale aj možnosť vykonávať dialýzu kedykoľvek počas dňa. Nevýhodou z jej pohľadu je počet dialýzy, dlhá doba preplachu a prípravy. Dialyzačné sestry hodnotia výhody a nevýhody metódy podobne: „Z nášho pohľadu je obrovskou prednosťou ušetrený čas a veľmi ľahká manipulácia s prístrojom. Nevýhodou môže byť nutnosť úplnej sebestačnosti pacienta. Pre nás všetkých je domáca hemodialýza niečím novým. Bola a stále je to výzva, z ktorej sme nadšené. Dúfame, že všetci pacienti, ktorí prejdú na domácu hemodialýzu, zvládnu s našou pomocou prechod na Physidia monitor S3 bez komplikácií a chorých na domácej hemodialýze bude pribúdať,“ želajú si Petra Krejzová aj Libuša Koudelová.

Upozornenie

Dialyzačný prístroj Physidia monitor S3 je zdravotnícka pomôcka určená na dialyzačnú liečbu pacientov s chronickým zlyhaním obličiek v nemocničných dialyzačných strediskách, satelitných strediskách av domácom prostredí pacienta. Pacient musí byť vybavený arteriovenóznou fistulou, alebo centrálnym venóznym katétrom. Pred použitím si prosím starostlivo prečítajte návod na použitie a informácie o bezpečnom používaní zdravotníckej pomôcky; môžu obsahovať údaje o rizikách spojených s jeho používaním.

Poradňa

Poradňa

Spýtajte sa, poradíme

Nebojte sa hovoriť o zdravotných problémoch a veciach, ktoré s tým súvisia. Spýtajte sa nás na to, čo vás trápi, a my vám poradíme. Tiež sa môžete pozrieť na odpovede na otázky, ktoré položili iní už pred vami, alebo si prečítať príbehy našich pacientov.

Poradňa
Mohlo by sa vám páčiť
Svetový deň obličiek
Obličková kalkulačka vám orientačne vypočíta riziko ochorenia obličiek

Obličková kalkulačka je online dotazník, ktorý vám na základe tzv. rizikových faktorov orientačne vypočíta možné riziko vzniku ochorenia obličiek.

Celý článok
V Česku pribúda ochorení obličiek
V Česku pribúdajú ochorenia obličiek

Rozhovor s MUDr. Ivou Jordanov, nefrologičkou z Dialyzačného centra na pražskej Homolke a na Bulovke...

Celý článok
pitný režim
Pitný režim – nie je potrebné dávať si pozor na každý vypitý pohár vody

Príjem tekutín je veľmi dôležitý pre správnu činnosť organizmu, ale mali by sme k nemu pristupovať s...

Celý článok