27. 11. 2020
Vytlačiť Poslať na e-mail

Vďaka menšiemu intervalu medzi dialýzami, odpadnutím času stráveného transportom na dialyzačné stredisko a čakaním na dialyzačné ošetrenie, šetrí domáca hemodialýza čas a výrazne uľavuje aj zdraviu pacientov. Aby si však pacient mohol robiť hemodialýzu sám doma, musí splniť prísne podmienky.

Súhra pacienta, sestričky aj rodiny

Ak chce lekár alebo pacient začať uvažovať o možnosti vykonávať hemodialýzu doma, je nutné splniť zásadné podmienky pre takýto výkon. Je potrebné mať doma dostatočný priestor pre dialyzačný monitor, lôžko, čističku vody a ďalšie vybavenie, pri dialýze musí byť prítomný pre prípad komplikácií ďalší človek a v neposlednom rade je nutné, aby mal dialyzovaný pacient určité osobné vlastnosti a aby bol vo vzájomnej súhre so zdravotnou sestrou, ktorá ho edukuje. Samotná edukácia pacienta zaberie minimálne dva mesiace, záleží však od predchádzajúcich, resp. vstupných teoretických znalostí a technických zručností.

„Väčšina pacientov na dialýze sú starší ľudia, u ktorých je splnenie týchto podmienok prakticky nemožné. Ale určitý variant tu je. Ak pacient sám prejaví záujem, alebo ak sa nám zdá ako vhodný adept, spolupracuje, má guráž a je technicky zdatný, tak mu túto možnosť určite ponúkneme,“ vysvetľuje MUDr. Lada Malanová, vedúca lekárka Dialyzačného strediska B. Braun Avitum Plzeň. „Ľudské obličky pracujú 24 hodín denne. Bežná dialýza však prebieha len trikrát týždenne 4 – 5 hodín. Pacient teda zažíva veľké výkyvy vo vnútornom prostredí, v hodnotách kreatinínu, močoviny atď. Pre pacienta je, samozrejme, najlepšie, aby tieto výkyvy boli čo najmenšie, čo je práve veľká výhoda toho, že sa môže dialyzovať častejšie doma. Pacientovi to významne uľaví časovo aj zdravotne,“ dodáva.

Prístroj upozorní, keď je niečo zle

Podmienkou, vďaka ktorej umožní zdravotná poisťovňa preplácať domácu hemodialýzu, je prístroj Redsense. Ten sa bežne v dialyzačných strediskách nepoužíva, pre domácu dialýzu je však úplne zásadný. Závažnou, až fatálnou komplikáciou, ku ktorej môže pri dialýze dôjsť, je únik krvi. Ak sa nepodchytí včas, môže dôjsť k ohrozeniu zdravia pacienta a v najhoršom prípade môže nastať smrť. Podľa štatistík celosvetovo každý týždeň z tejto príčiny umiera 21 pacientov.

Všetky moderné hemodialyzačné monitory sú v dnešnej dobe vybavené detekciou úniku krvi na žilovej strane mimotelového obehu. Metóda detekcie je však obmedzená iba na meranie tlaku. Ak je pokles žilového tlaku pri úniku krvi obmedzený, je potom často príliš malý na to, aby aktivoval bezpečnostný systém dialyzačného monitora. V takýchto prípadoch výrazne narastá riziko rýchleho vykrvácania. Jedným z možných riešení je použitie systému Redsense.

„Redsense na rozdiel od dialyzátora dokáže detekovať únik krvi. Ak indikuje vlhkosť, vydá veľmi hlasný zvuk a pacient, prípadne jeho pomocník, môže včas zabrániť komplikáciám,“ vysvetľuje MUDr. Malanová.

V prípade záujmu vám viac informácií poskytne personál dialyzačných stredísk a nefrologických ambulancií B. Braun Avitum.

Poradňa

Poradňa

Spýtajte sa, poradíme

Nebojte sa hovoriť o zdravotných problémoch a veciach, ktoré s tým súvisia. Spýtajte sa nás na to, čo vás trápi, a my vám poradíme. Tiež sa môžete pozrieť na odpovede na otázky, ktoré položili iní už pred vami, alebo si prečítať príbehy našich pacientov.

Poradňa
Mohlo by sa vám páčiť
Obličková kalkulačka
Obličková kalkulačka vám orientačne vypočíta riziko ochorenia obličiek

Obličková kalkulačka je online dotazník, ktorý vám na základe tzv. rizikových faktorov orientačne vypočíta možné riziko vzniku ochorenia obličiek.

Celý článok
V Česku pribúda ochorení obličiek
V Česku pribúdajú ochorenia obličiek

Rozhovor s MUDr. Ivou Jordanov, nefrologičkou z Dialyzačného centra na pražskej Homolke a na Bulovke...

Celý článok
Dialýza v domácím prostředí
Dialýza v domácom prostredí je realitou

Pokrok v oblasti poskytovania dialyzačnej starostlivosti sa nezastavil. Vysoká kvalita samotného očistného procesu ...

Celý článok