5. 8. 2020
Vytlačiť Poslať na e-mail

Hemodialýza má množstvo medicínskych výhod, napríklad častejšia dialýza udržuje stálejší stav vnútorného prostredia, nedochádza tak k prudkým výkyvom hladín odpadových látok v krvi, udržuje sa lepšie krvný tlak. Pacientovi odpadajú presuny do dialyzačného strediska, čas ošetrenia v domácom prostredí si zvolí sám, dokonca môže uvoľniť aj pomerne prísnu diétu a reštrikciu tekutín.

Nezobrazuje sa vám video správne?

Ak patríte vy alebo vaši blízki medzi dialyzovaných pacientov a radi by ste sa poradili o možnosti domácej dialýzy, kontaktujte zdravotnícky personál ktoréhokoľvek pracoviska B. Braun Avitum.

Podmienky pre domácu dialýzu sú u nás legislatívne upravené od januára 2015. Kým v zámorí a v štátoch západnej Európy bol boom tejto metódy už v 70. rokoch minulého storočia, u nás išlo len o ojedinelé prípady. Indikácie, výhody a priebeh liečby formou domácej hemodialýzy zhrnula MUDr. Lada Malánová, primárka dialyzačného strediska B. Braun Avitum v Plzni.

Pacientka:

  • ročník narodenia: 1967, Plzeň
  • ťažkosti s obličkami od 15 rokov
  • diagnostikovaná IgA nefropatia
  • vo februári 1999 zahájená hemodialyzačná liečba
  • v júli 2000 transplantácia obličky, funkčná 9 rokov
  • v júli 2009 návrat naspäť k hemodialýze

Pacientka pracuje ako účtovníčka. Po dialýze bola unavená, nevýkonná a musela skoro ráno vstávať na dialyzačné ošetrenie. Domácu dialýzu uvítala ako možnosť konečne si po dlhej dobe organizovať život podľa svojich časových dispozícií. Pre domácu dialýzu sme sa rozhodli z týchto dôvodov: ide o aktívnu pacientku mladšieho veku, je inteligentná, manuálne zručná a preferuje sebaobsluhu a bola ochotná nechať si urobiť vo svojom byte stavebné úpravy. Z medicínskeho hľadiska to boli predovšetkým tieto dôvody: pacientka je anurická, čo znamená, že vôbec nemočí. Preto aj zle hospodári s tekutinami. Dlhšie pauzy medzi dialýzami zle tolerovala. Pre pridružené ochorenia nie je zaradená do čakacej listiny na transplantáciu obličky a mala silne vyjadrený syndróm nepokojných nôh.

Po edukácii a starostlivých prípravách si pacientka vykonala prvú domácu hemodialýzu doma 25. marca 2016. Máme stanovené jasné pravidlá. Jedenkrát mesačne príde pacientka na dialýzu na hemodialyzačného strediska. Pritom ju skontroluje lekár, pri dialýze vykonáme odbery, podáme potrebné infúzie a iné medikamenty. Ďalším pravidlom je, že jedenkrát mesačne navštívi pacientku doma sestra, skontroluje vykonávanie domácej hemodialýzy a naplánuje, koľko pomôcok na dialýzu bude pacientka na budúci mesiac potrebovať. Dôležité je aj to, aby pri vykonávaní domácej hemodialýzy nebola pacientka doma sama. Vždy tam musí byť niekto k dispozícii, kto by privolal pomoc.

Režim domácej hemodialýzy je individuálny. Pacienti sa môžu dialyzovať denne alebo aj trikrát týždenne. Nevýhodou frekventovanejšej dialýzy je častejšie napichovanie AV fistuly a z toho vyplývajúcich možných komplikácií. S našou pacientkou sme sa dohodli na kratších frekventovanejších dialýzach. Dialyzuje sa zhruba 20–krát mesačne. Podmienkou je, aby splnila aspoň 15 -16 hodín hemodialýzy týždenne. Priebeh hemodialýzy zaznamenáva do dialyzačného protokolu. Lekár má tak prehľad o tom, aký mala v priebehu dialýzy krvný tlak, aký bol krvný prietok, koľko vážila pred dialýzou a po dialýze a aké boli aj iné technické parametre. Pacientka je zručná, technicky nadaná, veľmi dobre zvláda obsluhu dialyzačného prístroja aj reverznej osmózy. Dôležitá je dôsledná kontrola stavu cievneho prístupu.

Medzi pacientom a lekárom je vzájomná dôvera veľmi dôležitá. Medzi medicínske výhody patrí to, že frekventovanejšia dialýza udržiava stálejší stav vnútorného prostredia, nedochádza tak k prudkým výkyvom hladín odpadových látok v krvi, lepšie sa udržiava krvný tlak, fosfatémia, tekutinová bilancia je vyrovnanejšia. Nesmieme zabudnúť ani na sociálne výhody domácej dialýzy. Pacientovi odpadávajú transporty do dialyzačného strediska, nemusí čakať na napojenie, na ošetrenie. Je pánom svojho času. Čas ošetrenia v domácom prostredí si zvolí sám a v neposlednom rade môže uvoľniť aj pomerne prísnu diétu a reštrikciu tekutín.

V Česku využíva k jeseni 2016 domácu hemodialýzu iba niekoľko pacientov. Vo svete sa počet pacientov na HHD pohybuje v rozmedzí 0,5 – 1,5 % všetkých dialyzovaných chorých. Ide predovšetkým o ekonomicky vyspelé štáty. Masívnejšie rozšírenie tohto druhu liečby sa všeobecne neočakáva, pretože počet vhodných pacientov je obmedzený. Podľa odhadov žije v Českej republike teraz zhruba 30 – 50 vhodných pacientov, ktorí by domácu hemodialýzu zvládli.

Poradňa

Poradňa

Spýtajte sa, poradíme

Nebojte sa hovoriť o zdravotných problémoch a veciach, ktoré s tým súvisia. Spýtajte sa nás na to, čo vás trápi, a my vám poradíme. Tiež sa môžete pozrieť na odpovede na otázky, ktoré položili iní už pred vami, alebo si prečítať príbehy našich pacientov.

Poradňa
Mohlo by sa vám páčiť
Obličková kalkulačka
Obličková kalkulačka vám orientačne vypočíta riziko ochorenia obličiek

Obličková kalkulačka je online dotazník, ktorý vám na základe tzv. rizikových faktorov orientačne vypočíta možné riziko vzniku ochorenia obličiek.

Celý článok
V Česku pribúda ochorení obličiek
V Česku pribúdajú ochorenia obličiek

Rozhovor s MUDr. Ivou Jordanov, nefrologičkou z Dialyzačného centra na pražskej Homolke a na Bulovke...

Celý článok
Dialýza v domácím prostředí
Dialýza v domácom prostredí je realitou

Pokrok v oblasti poskytovania dialyzačnej starostlivosti sa nezastavil. Vysoká kvalita samotného očistného procesu ...

Celý článok