Vytlačiť Poslať na e-mail

Intervenčná kardiológia je jedným zo samostatných kardiologických odborov. Zaoberá sa diagnostikou a liečbou srdcových aj mimosrdcových ochorení pomocou katétrov, teda tenkých ohybných plastových cievok.

Katetrizačné laboratórium Krajskej nemocnice Tomáša Baťu má viac ako 20-ročnú tradíciu a ročne vykoná okolo 2 000 katetrizácií pacientov, predovšetkým zo Zlínskeho kraja. Oddelenie dlhé roky vedie skúsený intervenčný kardiológ prim. MUDr. Zdeněk Coufal. Je vybavené moderným RTG angiografickým prístrojom s plochým digitálnym detektorom a integrovanou hemodynamikou, prístrojmi na intravaskulárne ultrazvukové vyšetrenie (IVUS), meranie frakčnej prietokovej rezervy (FFR) a optickú koherentnú tomografiu (OCT), ktoré umožňujú kvalitnejšie, respektíve funkčné zhodnotenie. Ďalej sú tu k dispozícii dva prístroje pre intraaortálnu balónovú kontrapulzáciu (IABK) pre mechanickú srdcovú podporu pacientov so zlyhávajúcou činnosťou srdcovej pumpy.

Viac informácií sa dozviete v reportáži, kde vám túto metódu priblíži primár Kardiologického oddelenia Krajskej nemocnice
T. Baťu, MUDr. Zdeněk Coufal.

V mimopracovnej dobe sú na pracovisku intervenovaní pacienti s akútnymi infarktmi, lekári a sestry držia takzvanú príslužbu na telefóne. K starostlivosti o akútne infarkty je zaistená veľmi tesná spolupráca so Zdravotníckou záchrannou službou Zlínskeho kraja vrátane možnosti GSM prenosu EKG zo záchranárskeho vozidla na pracovisko, respektíve na „chytrý telefón“ slúžiaceho intervenčného kardiológa.

Transradiálny prístup zaručí po katetrizácii plnú mobilitu

Približne 95 % výkonov sa v súčasnej dobe vykonáva transradiálnym prístupom (cez a. radialis – vretennú tepnu na zápästí ruky), čo umožňuje plnú mobilitu a sebestačnosť klientov už bezprostredne po katetrizácii. Časť plánovaných pacientov (podrobnosti v dokumente na stiahnutie) s diagnostickým výkonom či nekomplikovanou PCI (perkutánnou koronárnou intervenciou) môže byť vyšetrená ambulantne v rámci stacionára (jedná sa o cca 6-hodinový pobyt).

Chorí, ktorých nález vyžaduje operáciu, by-pass, prípadne indikovaní na operáciu srdcových chlopní alebo iným srdcovým operáciám, sú riešení v spolupráci s kardiochirurgickými pracoviskami v Brne (Centrum kardiovaskulárnej a transplantačnej chirurgie) av Olomouci (Kardiochirurgická klinika Fakultnej nemocnice). Počas pobytu na stacionári alebo krátkeho pobytu na lôžkovom oddelení zaistíme kompletnú prípravu na operáciu vrátane predvedenia na kardiochirurgickom indikačnom seminári.

Pri zúženej cieve pomôže balónik, najčastejšie v kombinácii so stentom

MUDr. Zdeněk Coufal

Samotná koronárna intervencia je šetrný invazívny výkon. Hlavnou náplňou je vyšetrovanie koronárnych tepien – koronarografia – s prípadnými nadväzujúcimi intervenciami (PCI – perkutánna koronárna intervencia). Najprv v mieste vstupu lekár znecitliví podkožie niekoľkými mililitrami anestetika, ktoré podá do oblasti zápästia, výnimočne triesla. Niekoľko sekúnd po vpichu môže pacient v tomto mieste pociťovať miernu bolesť. Akonáhle začne lokálne anestetikum pôsobiť, lekár do cievy zavedie zavádzací katéter („sheath“).

Cez zavádzací sheath zasunie vyšetrujúci lekár diagnostický katéter až do oblasti vzostupnej aorty k ústiu koronárnych tepien. Pri zavádzaní katétra k srdcu lekárovi pomáha fluoroskopia.

Akonáhle je katéter na mieste, vstrekne sa ním do vencovitých tepien kontrastná látka, aby došlo k zobrazeniu ich priesvitu a určeniu, či je, alebo nie je prítomné zúženie. Pokiaľ vyšetrenie zistí zúženie v mieste, ktoré je vhodné pre intervenčné riešenie, nasleduje bezprostredne po diagnostickej časti tzv. koronárnej intervencie – roztiahnutie zúženého miesta balónikom a väčšinou jeho vystuženie koronárnym stentom.

Výkon nie je výrazne bolestivý

Počas výkonu môže pacient pociťovať krátkodobú bolesť alebo nepríjemný pocit na hrudi následkom dočasného zablokovania prietoku krvi spôsobeného nafúknutou balónikom. Akonáhle je balónik vyfúknutý, bolesť alebo nepríjemný pocit na hrudi by mali zmiznúť.

V niektorých prípadoch sa lekár môže rozhodnúť implantovať stent bez predchádzajúcej dilatácie – nafúknutie balónikom (priame zavedenie stentu). Stent je vopred upevnený na balónikovom katétri. Nafúknutie balónika otvorí tepnu a stent roztiahne.

Katéter je odstránený ihneď po spriechodnení ciev

Akonáhle lekár rozhodne, že cieva je dostatočne spriechodnená, balónový katéter je odstránený. Miesto vpichu sa väčšinou uzatvára pomocou lokálnej kompresie (manžetka naložená na zápästie alebo manuálna kompresia v oblasti triesla). Zavádzacie miesto v slabine môže byť uzavreté uzáverom, ktorý používa kolagén na utesnenie otvoru v tepne.
Počas celého zákroku lekársky tím monitoruje pacientove životné funkcie, teda srdcovú a dychovú frekvenciu.

Poradňa

Poradňa

Spýtajte sa, poradíme

Nebojte sa hovoriť o zdravotných problémoch a veciach, ktoré s tým súvisia. Spýtajte sa nás na to, čo vás trápi, a my vám poradíme. Tiež sa môžete pozrieť na odpovede na otázky, ktoré položili iní už pred vami, alebo si prečítať príbehy našich pacientov.

Poradňa
Mohlo by sa vám páčiť
Hemoroidy
Čo sú hemoroidy ?

Pôvod slova hemoroidy hľadajme v gréckom výraze haimorrhoides flebes, kde haima znamená krv, rheo...

Celý článok
Pacientska akadémia
Pacientska akadémia

Každý človek, ktorý sa chystá na operáciu kĺbu a nevie presne, čo ho čaká, sa nemusí obávať, lebo...

Celý článok